Skystų trąšų sandėlio su priklausiniais statyba Šeduvos agrocentre adresu Geležinkelio stoties 9A, Šeduva, Radviliškio r.

Atlikti darbai: Dviejų po 800 m3 talpų, pritaikytų skystųjų trąšų saugojimui su visais reikiamais ją eksploatuoti papildomais įrengimais (įskaitant, bet neapsiribojant sumontuotas vamzdynas, siurblys ir kiti reikalingi įrenginiai), statyba, paruošimas eksploatacijai.

Projektas įgyvendintas: 2015 m.