Kauno kogeneracinės jėgainės 350 m³ siloso bokštas

Atlikti darbai: Siloso surinkimo darbai.

Projektas įgyvendintas: 2019 m.