Kontaktai

Tel.: +370 698 04112
Tel./Faksas.: +370 349 53304
El. paštas: info@ekovalitas.lt
www.ekovalitas.lt
Direktorius

Aloyzas Čekavičius
Tel.: +370 698 04112
El. paštas: direktorius@ekovalitas.lt
Buhalterija

Tel.: +370 618 01381
El. paštas: buhalterija@ekovalitas.lt
Projektų-gamybinis skyrius

Tel.: +370 687 93515
+370 612 73632
El. paštas: projektai@ekovalitas.lt
gamyba@ekovalitas.lt

Veikla

UAB „Ekovalitas“ specialistai teikia pramoninio montavimo, nuotekų valymo įrenginių gamybos ir montavimo paslaugas; ilgalaikę garantiją atliktiems darbams; aprūpina kokybiškomis gamybos priemonėmis ir mechanizmais. Galima sunkiosios technikos nuoma.

Projektai

Per 5 sėkmingus bendrovės veiklos vykdymo metus buvo įgyvendinti projektai:

- Kazlų Rūdos, Radviliškio ir Paldiiski (Estija) nuotekų valymo įrenginiai;
- AB „Achema“ A-2 cecho cheminio vandens paruošimo cechas;
- geriamo vandens gerinimo stotis Liepojoje (Latvija);
- R. Antinio skulptūra „Puskalnis“ ir kt.

Inovacijos

Nuo 2010 m. spalio 01 d. UAB „Ekovalitas“ pradėjo įgyvendinti projektą „Geriamo vandens ir nuotekų valymas panaudojant ozonavimą“ (Nr. VP2-1.3-ŪM-02-K-02-013) (toliau – Projektas). Projekto trukmė – 27 mėn.
Įgyvendinus MTTP projektą, sukurtas geriamo vandens ir nuotekų valymo įrenginys, skirtas masiniam platinimui. Šiuo metu tokio plataus funkcionalumo ir efektyvumo savybių turinčių valymo įrenginių rinkose nėra. Projekto metu sukurtas, pagamintas ir išbandytas geriamo vandens ir nuotekų valymo įrenginys, kuris funkcionuodamas gamina ozoną ir ultravioletinius spindulius, sukuria ultragarsinius virpesius, stiprius elektrostatinius ir magnetinius laukus, akustines bangas ir tuo būdu fizikiniais metodais apdoroja tekantį geriamą arba nuotekų vandenį. Tai unikalus įrenginys. Jo kūrimo proceso metu sukurti šie nauji parametrai: kompaktiškas ir efektyvus valymo įrenginys valyti tiek vandeniui, tiek nuotekoms, panaudojant tik fizikinius metodus, nenaudojant jokių papildomų cheminių ir biologinių medžiagų, nedidinant valymo įrenginio ir proceso savikainos.
Sukurtas įrenginys turi rasti svarią įtaką nuotekų valymo įrenginių rinkoje, kadangi kol kas tokio efektingumo įrenginys yra vienintelis.
Ketinama ateityje, pakankamai ištobulinus tyrimų metu gautus parametrus, įrenginį eksportuoti į užsienio rinkas. Šiuo metu panašiu principu veikiančių įrenginių užsienio rinkose yra, tačiau jie reikalauja žymiai didesnės priežiūros, nėra tokie efektyvūs bei kainuoja žymiai brangiau, nei UAB „Ekovalitas“ pagamintas įrenginys. Naujasis įrenginys pagerėjusia kokybe didins įmonės konkurencingumą tarp ES gamintojų.
UAB „Ekovalitas“ atlikus tyrimus nustatyta, kad sukurtas efektyvus geriamo vandens ir nuotekų valymo įrenginys efektyviai išvalo geriamą vandenį ir nuotekas, dėl ko šalyje pagerės geriamo ar industrijai naudojamo vandens kokybė ir atsiras galimybė išvalyti labai užterštą nuotekų vandenį. Įmonės savo reikmėms galės naudoti švaresnį – kokybiškesnį vandenį ir žymiai lengviau spręsti nuotekų utilizavimo problemas.
Projektas remiamas pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.3-ŪM-02-K priemonę „Intelektas LT“. Projektui įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų skirta 1.062.236,00 litų. Projekto finansavimo intensyvumas – 35,00 proc.

PLAZMINIO PRAMONINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIO DARBO PARAMETRŲ ĮVERTINIMAS
Nustatyti plazminiame nuotekų valymo įrenginyje susidarančio ozono koncentraciją dujose ir ištirpusio ozono koncentraciją vandenyje, priklausomai nuo įrenginio naudojimo galios. Atlikti sintetinių nuotekų valymo kinetikos tyrimą naudojant šį reaktorių. Parengti išvadas, įvertinant tiriamo aparatp panaudojimo galimybes pramoninių nuotekų valymui.
Nustatytos ozono koncentracijos iš reaktoriaus išeinančiose dujose (0,8 – 1,92mg/L) ir ištirpusio vandenyje (0,36 -0,551 mg/L) esant pasirinktoms išlydžio galioms; apskaičiuota ozono išeiga reaktoriuje (0,696 – 1,670 g/h); išmatuoti pH ir laidumo verčių kitimai naudojant švarų geriamąjį vandenį ir užterštą tekstilės dažais, pastebėta, kad abiem atvejais pH kinta nežymiai (pH 8 - 8,5, laidumas 530 – 500 µS). pH vertės stabilumą galima paaiškinti geriamajame vandenyje esančių druskų buferinėmis savybėmis, o laidumo sumažėjimą – tirpių mineralinių druskų apdorojimo metu virtimu netirpiomis. Optimali DBI galia tolimesniems eksperimentams buvo pasirinkta 10W, oro debitas 14,5 L/min.
Atliktas tekstilės dažų skilimo kinetikos tyrimas – daugumos dažų skaidymo efektyvumas per 10 minučių pasiekė 90 - 99%. Iš visų naudotų dažų stabiliausi buvo Astrazon Red. Labiausiai skaidus buvo Astrazon Brilliant Red kurio 90% skaidymo efektyvumas pasiektas per 31 sek., esant pasirinktam reaktoriaus galingumui.
Atsižvelgiant į gautus rezultatus, galima teigti, kad reaktorius gali būti tinkamas tekstilės ir kitų pramonės šakų nuotekoms valyti, kurios užterštos sunkiai skaidžiais organiniais teršalais esant nedidelėms koncentracijoms (dešimčių miligramų litre).

Raida

- Kompanija įkurta 2004 m. privataus kapitalo pagrindu.

- 2004 m. gamybos apimtys siekė 38 tūkst. lt.

- 2008 m. apyvarta siekė 5 mln. lt.

- Įkūrus kompaniją dirbo 7 darbuotojai. Per 5 metus komanda išaugo iki 64 darbuotojų.

Kultūra

Kompanijos kultūra remiasi pagrindiniais principais: kokybe, profesionalumu ir atsakomybe.

- Bendrovė dėmesį skiria darbuotojams, jų profesionalumui: kvalifikacijos kėlimui, skatinimui tobulėti, semtis patirties, taip siekiant užtikrinti kokybiškas paslaugas.

- Mes neatsiliekame nuo novatoriškų sprendimų ir siekiame, kad būtų patenkinti klientų poreikiai, interesai, todėl teikiamoms paslaugoms suteikiame ilgalaikę garantiją.

- Mes garantuojame kokybę už sutartą kainą sutartyje apibrėžtu laiku.

Įmonės kodas
PVM kodas
Bankas
Atsiskaitomoji sąskaita
Registracijos adresas
Gamybinė bazė
300013171
LT100000968918
AB Ūkio bankas Ukmergės filialas Jonavos KAS
LT74 7010 9000 0446 7662
Chemikų 15-12, LT - 55240 Jonava
Jonalaukio km., Ruklos sen., Jonavos raj. (šalia AB „Achema“)